POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi lægger stor vægt på beskyttelsen af ​​dine personlige data. Derfor har vi forpligtet os til at behandle dine data i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679 af 27. april 2016 (herefter benævnt “GDPR”).

Formålet med denne politik for beskyttelse af personoplysninger (herefter benævnt “politik”) er at forklare dig, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvordan vi behandler dem, og hvordan du kan gøre dine rettigheder gældende.

Denne politik blev opdateret den 30. september 2021.

Hvem er ansvarlig for behandlingen af ​​dine personoplysninger?

SBM Life Science, beliggende på 60 Chemin des Mouilles, 69130 Écully, Frankrig og registreret i handels- og virksomhedsregistret i Lyon under nummer 813 770 542, er ansvarlig for behandlingen af ​​dine personoplysninger.

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

De personoplysninger, vi behandler, er dem, du giver os ved at udfylde en formular via kontaktsiden på vores hjemmeside. Når du udfylder denne formular, er nogle af de ønskede oplysninger obligatoriske. De er markeret med en stjerne. Hvis du ikke udfylder disse oplysninger, vil SBM ikke være i stand til at behandle din anmodning.

Vi indsamler også dine personlige oplysninger gennem de cookies, der er tilgængelige på vores hjemmeside.

De personlige oplysninger, som du kan give os, omfatter derfor følgende kategorier: dit køn, dit navn, dit efternavn, din e-mailadresse, dit telefonnummer, din fødselsdato og din professionelle aktivitet. Ved hjælp af cookies kan vi indsamle dato og klokkeslæt for forbindelsen, hvilken søgemaskine du har brugt og din IP-adresse. Mere information om cookies kan findes i punkt 7 i denne politik.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler kun dine personoplysninger med det ene formål at besvare din anmodning med alle relevante oplysninger og dokumentation, som du har anmodet om fra os, eller af en anden grund, som du har kontaktet os på. Du kan se punkt 7, hvor vi forklarer, hvorfor vi bruger cookies på vores hjemmeside.

Vi behandler dine personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at give dig alle de svar og alle de oplysninger, der kræves til din kontaktanmodning. I tilfælde af cookies behandler vi dine personoplysninger efter dit samtykke.

Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger?

Vores informationssystemer er beskyttet mod uautoriseret adgang. Kun personer i vores interne afdelinger har adgang til dine persondata, baseret på personlig identifikation eller andre autentificeringsmetoder og kun hvis det er relevant for dem at kunne udføre deres opgaver.

SBM har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret, ulovlig eller utilsigtet videregivelse, misbrug og beskadigelse. Vi har fx implementeret antivirussoftware, backup mv.

Hvem videregives dine personlige oplysninger til?

Dine personlige oplysninger kan sendes til:

  • interne SBM-medarbejdere, der har brug for dem, og inden for rammerne af deres ansvar.
  • tredjeparts organisationer. Når dette er tilfældet, sørger vi for, at de træffer sikkerheds- og opbevaringsforanstaltninger for persondata, og at de overholder databeskyttelseslovene på samme måde som vi gør.
  • lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). I sådanne tilfælde sikrer SBM, at den internationale overførsel af data har et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse og sikkerhed. De sikkerhedsforanstaltninger, vi bruger til at beskytte disse overførsler, omfatter standardkontraktklausuler valideret af Europa-Kommissionen.
  • Hvis dine personoplysninger overføres til en offentlig myndighed, vil vi informere dig på tidspunktet for overførslen.

Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?

SBM forpligter sig til kun at opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at give dig al den information og dokumentation, du har brug for. Når dette mål er nået, vil dine data blive slettet.

Hvad er SBMs kagepolitik?

Under dit besøg på denne hjemmeside kan cookies og andre trackere blive installeret eller brugt til at få adgang til oplysninger indeholdt i dit terminaludstyr.

Hvad er en kage?

En cookie er et stykke information, der downloades til din computer, din telefon eller enhver anden enhed, som du bruger, når du besøger et websted. Den indeholder flere detaljer om dine præferencer og tidligere handlinger.

Hvilke cookies bruger vi?

Vi bruger obligatoriske cookies, som er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt.

Type

Navn

Formål

Opbevaringsperiode

Obligatorisk

SAMTYKKE TIL COOKIES

Gem dine valg for samtykke til cookies

395 dage

 

Vi bruger også cookies, der gør os i stand til at forbedre hjemmesidens ydeevne.

Type

Navn

Formål

Opbevaringsperiode

Statistikker

_ga

Google Analytics er et webanalyseværktøj fra Google, der gør det muligt for ejere af websteder og applikationer bedre at forstå brugeradfærd. Værktøjet bruger cookies til at indsamle information og generere trafikrapporter (antal besøg, tid brugt på hjemmesiden, gennemsnitligt antal viste sider, brugt enhed og browser, geografisk placering), trafikoprindelse (kilder, der fører til besøg) og navigation (sider vises, handlinger udført).

390 dage

Statistikker

_gid

24 timer

Statistikker

_gat_UA-

390 dage

 

Endelig bruger vi cookies til markedsføringsformål.

Type

Navn

Formål

Opbevaringsperiode

Markedsføring

YSC

Gemmer en identifikator for at føre statistik over YouTube-videoer, som brugeren har set.

5.986 dage.

Markedsføring

test_cookie

Giver dig mulighed for at kontrollere, om brugerens browser er kompatibel med cookies.

180 dage

Markedsføring

SAMTYKKE

Optager anonym statistik, såsom hvor mange gange en video er blevet set, og hvilke indstillinger der er blevet brugt til at se videoen. Der indsamles ingen følsomme oplysninger, medmindre du logger ind på din Google-konto. I så fald er dine valg knyttet til din konto, for eksempel hvis du klikker på “Synes godt om” på en video.

5.986 dage.

Markedsføring

VISITOR_INFO1_LIVE

Forsøger at estimere brugernes båndbredde på sider med indlejrede YouTube-videoer.

180 dage

Når du besøger vores hjemmeside for første gang, vil du blive bedt om at acceptere eller afvise brugen af ​​cookies. Cookies, der er obligatoriske for at hjemmesiden kan fungere korrekt, kræver ikke dit samtykke. Hvad angår de øvrige cookies, gemmes din godkendelse eller afvisning i en teknisk cookie, der gemmes i din browser.

Du kan til enhver tid ændre ved at klikke på knappen “Cookies” nederst på siden. Herefter vil nyvalget blive behandlet og prioriteret.

Hvad er dine rettigheder?

Vi har en forpligtelse til at respektere dine rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger.

Adgangsret

Du har ret til indsigt, hvilket gør det muligt for dig at modtage en bekræftelse på, om dine personoplysninger behandles eller ej, samt andre yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om berigtigelse af dine personoplysninger, dvs. at supplere de af dine personoplysninger, der er ukorrekte, ufuldstændige eller forældede.

Ret til at slette
  • Du har ret til at slette, hvilket gør det muligt for dig at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger på følgende betingelser:
  • Dine personoplysninger er ikke længere nødvendige til de formål, som vi har behandlet dem til.
  • Du tilbagekalder det samtykke, du tidligere har givet os til at behandle dine personoplysninger, forudsat at der ikke er andet juridisk grundlag for, at vi kan fortsætte behandlingen.
  • Du gør indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger til efterforskningsformål.
  • Dine personoplysninger behandles ikke lovligt.
  • Dine personlige data skal slettes for at overholde gældende lovgivning.

Hvis ingen af ​​ovenstående betingelser er opfyldt, vil SBM ikke være i stand til at reagere positivt på din anmodning. Dette gælder, hvis vi er forpligtet til at opbevare dine oplysninger for at kunne opfylde en juridisk forpligtelse.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att kräva att vi överför dina personuppgifter till dig eller att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter under vissa omständigheter.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke om grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ett sådant samtycke. SBM kommer då att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter utan att det påverkar eventuella tidigare åtgärder som du har samtyckt till.

Rätt att fastställa anvisningar efter din död

Du har rätt att fastställa särskilda anvisningar om lagring, radering och överföring av dina personuppgifter efter din död. Dessa instruktioner kommer endast att gälla för den behandling som utförs av oss och begränsas till den omfattningen.

Hur kan du hävda dina rättigheter?

För att hävda dina rättigheter kan du kontakta personuppgiftsansvarig via e-post på följande adress: privacy@sbm-company.com. Din begäran måste åtföljas av en kopia av din identitetshandling (identitetskort eller pass) som kommer att användas för att styrka din identitet och bevilja din begäran.

SBM förbehåller sig rätten att avvisa eventuellt missbruk av denna rättighet, särskilt om begäran är ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av att dess fortlöpande karaktär.

Om du efter att ha kontaktat oss anser att dina rättigheter inte har respekterats kan du lämna in ett klagomål till den behöriga nationella myndigheten i ditt land här.