GENOPRETNINGS- ORDNINGEN

Hurtige og effektive løsninger

Myrer er charmerende i naturen men at have dem på køkkenbordet, i badeværelset eller på terrassen gør ingen mennesker glade.

Kvitt er Danmarks mest købte myremiddel, og her fortæller vi om nogle enkle og effektive måder at komme af med myreproblemet på, både indendørs og udendørs.

Alt til et hyggeligt hjem frit for skadedyr.

Er Kvitt farligt?

Kvitt er et bekæmpelsesmiddel med aktive ingredienser, som dræber myrerne, enten ved direkte kontakt eller langtidsvirkende. Det skal derfor håndteres med forsigtighed. Følg altid brugsanvisningen på pakken og opbevar altid myremiddel uden for børns og husdyrs rækkevidde. Må ikke opbevares sammen med mad eller foder. Hvis dit barn har fået myremiddel i sig, så ring 112 og bed om giftlinjen. 

Katte er meget følsomme over for bestanddelen deltamethrin, og katteejere bør derfor bruge Kvitt D, Kvitt til udvanding og Kvitt spray med ekstra stor forsigtighed.

Kvitt produkter må ikke anvendes på græsplæner, vækster eller afgrøder. Hvis du har myrer i haven, anvendes sukkergranulatet Kvitt Extra på gange eller terrassen, så tager myrerne lokkemaden med til boet.


Spørgsmål om Kvitt:

  • Ring 112 og bed om giftlinjen ved akut forgiftning
  • Ved generelle spørgsmål om myremidlers giftighed, skal du ringe til Giftlinjen på telefon 82 12 12 12
  • Ved generelle spørgsmål, ring til Borup Kemi mandag-fredag 8-16 på telefon +45 57 56 00 20 eller kontakt os via mail på kontakt@borup-kemi.dk

Myrer efterlader duftspor

Myrer efterlader sig et duftspor, når de søger efter mad, så andre myrer kan følge efter. Vær derfor omhyggelig med at tørre gulvet af, når du har set myrerne, med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Myrer tiltrækkes af søde ting

Myrer tiltrækkes af søde ting, så prøv at undgå at have frugt eller søde sager fremme, hvis myrerne er kommet ind i huset på jagt efter mad.

Efterlad ikke madrester

Vær ekstra omhyggelig med ikke at efterlade madrester eller andet, som lokker myrer til sig, fremme – gå regelmæssigt ud med affaldet.

Insekter tiltrækkes af vand

Myrer tiltrækkes af vand, så vær omhyggelig med at tørre køkkenbordet, håndvasken eller badeværelset godt af.

Har du mus i hjemmet?

Mus tiltrækkes af steder, hvor der findes mad, vand og beskyttelse.

Myrer omkring huset?

Lav en barriere omkring haven og beskyt dit hjem mod myreinvasioner.

Åbent vindue?

Der findes mange typer af uønskede insekter, både krybende og flyvende, som kan invadere dit hjem. Når sommeren kommer, og temperaturen stiger, er det normalt at få insekter ind i hjemmet gennem åbne vinduer.

Generelt om myrer:

I Danmark findes der ca. 60 arter, og blandt de mest almindelige tælles røde skovmyrer, herkulesmyrer og sorte myrer.

De sorte myrer, eller havemyrerne, som de også kaldes, bygger deres bo i jorden og kan findes både under stenplader, i bede og i græsplænen.
Myrerne er altædende og spiser bl.a. andre insekter og plantestoffer. Hvis du har myrer i haven, så er det en god idé at finde myreboet for at se, hvor myrerne kommer fra.

Udryddelse af hele myretuen stopper invasionen af myrer helt og holdent, men tænk på, at selv myrer har en funktion i naturen. De holder rent og udgør føde for f.eks. fugle og pindsvin. Udryd derfor ikke myretuer unødvendigt. Myretuer ude i skoven eller langt fra bygninger bør lades i fred.