Keeper Quick mod ukrudt og mos

Keeper Quick mod ukrudt og mos

  • Hurtigt og effektivt resultat
  • Ideel til under hække
  • Med eddikesyre
  • Sammensætning: Eddikesyre 6%
Tilgængelige størrelser:

Når

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

September

Oktober

April

Maj

Juni

Juli

August

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

September

Oktober

April

Maj

Juni

Juli

Ikke passende

Mulig brug

Optimal brug

Beskrivelse

Keeper Quick mod ukrudt og mos er et ikke selektivt ukrudts- og mosmiddel, som er aktivt mod de fleste bløde plantedele, som det kommer i kontakt med. Ukrudt og mos bekæmpes ved at dække bladene helt og jævnt med sprøjtningen. Kort tid efter sprøjtningen begynder bladene på ukrudt og mos at visne og dø. Planternes rødder dræbes ikke og ny vækst kan forekomme, særligt fra rødderne på flerårigt ukrudt. Mos og etårigt ukrudt kan dø helt, men genbehandling vil typisk være nødvendig, særlig for at holde flerårigt ukrudt nede. På ukrudt opnås de bedste resultater på spinkelt, småt ukrudt, der er mindre end 10 cm højt. Det ideelle er, at sprøjte i foråret og gentage behandlingerne i løbet af vækstsæsonen om nødvendigt. Undgå afdrift fra sprøjteområdet. Bekæmper de fleste et-årige ukrudtsplanter og mos. Virker efter få timer, så er ukrudtet brunt og svidet ned. Bedst effekt opnås ved sprøjtning, når ukrudtet er 5-10 cm stort. Har den store fordel, at der kan sprøjtes under hæk og buske uden at disse går ud.

Brug

Tips ved brug:
• Sprøjtning: Anvend den grove dyse som sikrer, at mosset og ukrudtets blade og stængler dækkes helt af sprøjtevæsken, men uden at sprøjtevæsken løber af bladene. Gentag sprøjtningen efter min 7 dage mod ukrudt, der har overlevet, når ny vækst ses.
• Klima: Bør udsprøjtes på tørre planter. Regn efter sprøjtningen kan vaske sprøjtemidlet af bladene og medføre dårlig effekt.
• Efter sprøjtning: Skyl sprøjteudstyret rent efter brug. Hold mennesker og dyr væk fra områder med vådt ukrudt eller mos indtil sprøjtemidlet er tørt, oftest kun 15-20 minutter. Dette er dog ikke nødvendigt på arealer, der kun har spredte, lave eller svage forekomster af ukrudt eller mos, så som gangarealer. Keeper Quick mod ukrudt og mos kan gøre nogle overflader glatte i kort tid efter sprøjtningen.
• Efterfølgende plantning: Der er ingen resteffekt af Keeper Quick mod ukrudt og mos i jorden. Såning eller plantning kan foretages så snart ukrudtet eller mosset er visnet.

Dosering
Produktet er et ”klar-til-brug”-produkt. Maksimal dosis: 100 ml/ m². Maximalt antal behandlinger per år: 6 stk. Der skal være et minimum interval på 7 dage mellem behandlingerne.
Du får optimale resultater ved brug i månederne: april til august, men du kan også få resultater ved brug i løbet af marts, september og Oktober.

Relaterede produkter