Kvit I Myrelokkedåse

Kvit I Myrelokkedåse, Effektiv dåse til bekæmpelse av myrer

  • Honning lokker myrerne
  • Giften bringes ned i boet og hele boet bekæmpes
  • Hygiejnisk og sikker
  • Sammensætning: Imidakloprid 0,03%
Tilgængelige størrelser:
    • 2stk

Når

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Oktober

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Oktober

April

Maj

Juni

Juli

September

Ikke passende

Mulig brug

Optimal brug

Beskrivelse

Bekæmper effektivt myrer indendørs. Myrerne lokkes af skovhonningen i dåsen, hvorefter de bringer aktivstoffet ned i boet, således at hele boet bekæmpes. Myrelokkedåsen kan også anvendes til bekæmpelse af myrer i drivhuset. Myreplagen vil være overstået i løbet af en uges tid.

Brug

Tips ved brug:
Lokkemad og aktivstof er indkapslet i et kammer midt i dåsen. Man aktiverer dåserne ved at afrive tapperne på siden af dåsen. Myrerne har nu fri adgang til lokkemaden i from af honning. Dåserne er nu klar til brug og placeres vandret nær det sted, hvor myrerne kommer fra, myrernes stier/ indgangshuller eller ses talrigt. Myreplagen vil være bragt til ophør i løbet af 1-3 uger, afhængig af angrebets omfang. Efter at dåserne er åbnet, har de en holdbarhed på ca. 2-3 uger, da virkningen aftager p.g.a. udtørring. Ved meget svære angreb kan det være nødvendigt at opstille flere lokkedåser og der bør foretages en kombineret behandling med andre myremidler.

Dosering:
For at få den fulde effekt bør flere dåser opstilles, samt sikres, at myrerne ikke har adgang til anden tiltrækkende føde (madrester, brødkrummer, syltetøj, sukker m.m).

Registreringsoplysninger

Sikkerhedsdatablad

Relaterede produkter